Formularz abstraktów

Regulamin zgłaszania abstraktów na X Kongres PTKT

 
Uczestnicy zainteresowani zgłoszeniem pracy do prezentacji na Zjeździe proszeni są o zarejestrowanie swojego uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej.

1. Termin zgłaszania prac - 15.04.2021 r. godzina 20:00
2. Liczba znaków w streszczeniu pracy nie może przekraczać 1800.
3. Prace będą prezentowane w formie elektronicznych plakatów. Plakaty proszę przesłać w formie pdf. lub jpg. po akceptacji pracy, najpóźniej do dnia 01.06.2021 r.
4. O przyjęciu pracy i wyborze prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy.
    O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową.
5. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora.
6. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.
7. W tytule i treści abstraktów prosimy o pominięcie nazwisk i nazw, które umożliwiłyby identyfikację ośrodków.